Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako vianevergoodenough nevergoodenough
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Miłość to obecność.
— egzystencja
1502 08bb 390
Reposted bypieceoflifezurawianiaczkaletha0

September 12 2017

Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viacreepandweirdo creepandweirdo
-Dlaczego on odszedł? -A bo ja wiem? Może byłaś zbyt szczęśliwa, albo zbyt piękna. Bóg bywa zazdrosny.
— Bóg bywa zazdrosny.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viacametrue cametrue
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viabecausefuckyou becausefuckyou
6130 77ed 390
Reposted frommjoszu mjoszu vialip lip
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Jej serce za nim tęskniło, ciało łaknęło jego uścisku. Chciała usłyszeć jego głos, nieważne, co by mówił.
Dlaczego pan mi się zdarzył?
— miłość oraz inne dysonanse J.L. Wiśniewski
Reposted fromcytaty cytaty viaoutoflove outoflove
Reposted fromcouples couples viagreywolf greywolf
4183 eccb 390
Reposted fromcocomove cocomove vianot-good-enough not-good-enough
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viacametrue cametrue
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

September 11 2017

6161 fd52 390
Reposted fromidepopiwo idepopiwo vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl