Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

8267 0a30 390
Reposted frombabyface babyface vianyaako nyaako
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viaszydera szydera
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
Reposted fromjasminum jasminum viaszydera szydera

May 19 2017

1105 6120 390
Reposted fromumorusana umorusana viazwariowalam zwariowalam
6411 8f15 390
Reposted fromamatore amatore viajustshineon justshineon
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatoniewszystko toniewszystko
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapengin pengin
Z czasem samotność głęboko wnika w Ciebie i już nie chce stamtąd wyjść.
— "Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromchyba chyba vianot-good-enough not-good-enough
7299 a261 390
Reposted fromarumhc arumhc viapengin pengin
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
4271 d5ae 390
Reposted fromkrzysk krzysk

May 12 2017

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viacomet comet

April 21 2017

Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaschattenreich schattenreich
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 20 2017

1006 5784 390
9417 1deb 390
Reposted frompeper peper viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl