Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Dobrze, że jesteśmy dorośli i możemy sami wybrać w jaki sposób będziemy nieszczęśliwi.
Reposted bymessinheadmirabelllottibluebellchceuciecnaiko6gosza

February 16 2017

Reposted fromheima heima viaheartbreak heartbreak

February 15 2017

Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaonlyhope onlyhope

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viabadgal badgal
6074 5e13 390
Reposted fromlaters laters viaJamesEvans JamesEvans
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazzuuoo zzuuoo
Reposted fromoll oll viaviolethill violethill
6067 915b 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viabadgal badgal
- Kochałaś tamtego?
- Nie.
- Więc dlaczego dałaś mu się całować?
- Bo mi się dosyć podoba
— S. Żeromski, "Wierna rzeka"
Reposted fromyouuung youuung viabadgal badgal

July 09 2015

5852 53e9 390
Reposted fromnyaako nyaako vianaciol naciol
9799 921f 390

June 09 2015

8295 465b 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatbtf tbtf
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapomruki pomruki
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoeasy soeasy

June 05 2015

Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viaPatiszon Patiszon

June 04 2015

2060 b21e 390
Reposted fromhormeza hormeza viaselsey selsey
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viastrangeme strangeme
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieznajoma nieznajoma
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viarational rational

June 03 2015

Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatereseek tereseek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl