Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagoszko goszko
0864 aae1 390
Reposted fromscorpix scorpix vialetmego letmego

June 20 2017

Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viamyszkaminnie myszkaminnie
3495 703a 390
9409 e8a6 390
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg

June 19 2017

1552 4a08 390
Reposted frommrautyna mrautyna viashowmeheaven showmeheaven
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialittleproblem littleproblem

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagrzej grzej
Przecież czas na miłość jest tylko dzisiaj. Nie mamy żadnego innego dnia.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
8146 41cb 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianezavisan nezavisan
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viagrzej grzej
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl