Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaschattenreich schattenreich
Na chwilę uwierzyłam, że mogło by być inaczej. A potem spadłam z 369 piętra i połamałam się cała. Każda kość, każde marzenie, każda nadzieja, wszystko. I wtedy wreszcie zrozumiałam, że nigdy nie będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 20 2017

1006 5784 390
9417 1deb 390
Reposted frompeper peper viapoolun poolun
Wiem, że robię z siebie totalną idiotkę znowu do Ciebie pisząc, ale chciałam żebyś wiedział, że ja uważam, że jesteś najlepszą osobą na świecie. I nie obchodzi mnie jakie Ty masz zdanie na ten temat. Jesteś najlepszą osobą na świecie, najbardziej wartościową, taką którą jak ma się przy sobie to wszystko inne nie ma znaczenia. To chyba ważne, żebyś wiedział, że jest ktoś kto tak o Tobie myśli.
— 20.04.17
Reposted byschattenreich schattenreich

April 07 2017

Nie odzwyczajaj się ode mnie.
Reposted bydancingintherain dancingintherain
0093 9d71 390
Strasznie za Tobą tęsknię.
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
5907 9da5 390
Reposted fromindigestible indigestible viaDzessik Dzessik
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 28 2017

2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viamrs-cosmos mrs-cosmos

March 22 2017

Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viathefirstdrop thefirstdrop
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viastrangeworld strangeworld
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaumierajstad umierajstad
Jeśli będziemy prowadzić niekończącą się wojnę z przeszłością, przyszłość stanie się jej ofiarą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 19 2017

Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viadeparter departer

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted bywindybaytrueExplorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl